ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์ 1xthailand.top เป็นเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการให้บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ 1xthailand.top

1. การใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ได้ระบุในเว็บไซต์

การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับการห้ามใช้งานหรือการดำเนินการทางกฎหมาย

  • ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์หรือผู้อื่น
  • ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางปัญญาของผู้อื่น
  • ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงหรือแทรกแซงเว็บไซต์หรือข้อมูล
  • ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการหลอกลวงหรือใช้ข้อมูลเท็จเพื่อเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใส่ความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานเท่านั้น
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อบุคคลภายนอก และจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

3. ความรับผิดชอบ

เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์

  • ผู้ใช้งานต้องใช้เว็บไซต์และข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์เป็นไปตามความเหมาะสมและดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
  • เราไม่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือทางภูมิคุ้มครอง